Nieuws

Scholing voor Oncologieverpleegkundigen

Module medicatie voorschrijfbevoegdheid voor Oncologieverpleegkundigen 2015/2016 (zie bijlage).

Docentopleiding op Masterniveau

Geachte collega,

 

Marjolijn de Nijs, manager MOO bij VUmc Amstel Academie, vraagt uw aandacht voor een kwestie rond de opleiding van docenten voor het branchegebonden onderwijs in de zorg.

In bijgaande tekst vindt u een toelichting en de vraag om te reageren. Uw reacties kunt u sturen naar m.denijs@vumc.nl. Reageren kan tot uiterlijk 12 januari 2015.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjolijn de Nijs, MEM

Manager Medisch Ondersteunende Opleidingen

Nieuwe bestuurssamenstelling

Op 25 november jl. heeft de Algemene Vergadering unaniem besloten dat:

* Helma van Zundert is herkozen als bestuurslid voor een periode van 4 jaar.

* Marjon Breteler is gekozen als nieuw bestuurslid. Zij neemt in het bestuur de functie van secretaris op zich.

* Wim Polderman de nieuwe voorzitter van de VBG is.

Tevens is aangekondigd dat Danielle Luijendijk per 1 januari 2015 stopt met het uitvoerend secretariaat. Dit wordt overgenomen door Michelle Smeltink, werkzaam bij de Radboud Zorgacademie.

In de vergadering van 25 november jl. is afscheid genomen van de aftredend voorzitter, Theo Swinkels.

Landelijke rapportage Ziekenhuisopleidingen

Bijgaand treft u de landelijke rapportage Ziekenhuisopleidingen aan (PDF bestand).

Een eerste raming voor de benodigde instroom in ziekenhuis opleidingen tot medisch ondersteunende
en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen binnen het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) 
juni 2014

Nieuw bestuurslid; Triny van der Ploeg

In de Algemene Vergadering van 13 mei 2014 is Mw. Triny van der Ploeg met algemene stemmen gekozen als bestuurslid van de VBG. Triny is als manager school of nursing and health werkzaam bij ons lidinstituut het Wenckebach Instituut van het UMCG.

Triny zal als bestuurslid taken overnemen van Adri van der Dussen en zo zorg dragen voor een aantal inhoudelijke portefeuilles en contactpersoon zijn voor een of meerdere netwerkgroep(en).

Adri van der Dussen afgetreden als bestuurslid

Mw. Adri van der Dussen is op 13 mei 2014 afgetreden als bestuurslid. Adri was sinds de oprichting van de VOVV in juni 1998 bestuurslid van de VOVV, een van de rechtsvoorgangers van de VBG. Zij was ook in 1997 betrokken bij de voorbereidingen van de oprichting van de VOVV. In totaal heeft zij zich 18 jaar als bestuurslid ingezet voor het branche(vervolg)onderwijs. Eerst vervulde zij de post van secretaris en van 2005 tot in 2011 was zij voorzitter van onze vereniging.  

Tijdens de VBG dag op 13 mei heeft onze voorzitter Theo Swinkels in zijn toespraak Adri heel hartelijk bedankt, namens het bestuur maar zeker ook namens de collega’s in onze lidinstituten. Hij memoreerde aan een aantal hoogtepunten uit 18 jaar besturen en noemde concreet de komst van een landelijk accreditatieorgaan (LRVV en later CZO) en de komst van de landelijke bekostigingsstructuur voor de branche(vervolg)opleidingen, het FZO. Mede door de continue inzet en aandacht van Adri zijn er belangrijke besluiten gevallen en wordt de VBG door onze partners serieus genomen. In reactie hierop heeft Adri haar collega-bestuursleden bedankt voor de prettige samenwerking. De VBG heeft haar aandacht gevraagd maar haar ook veel gegeven. Adri wees ons er op dat we beslist niet klaar zijn, er staat veel op de toekomstagenda en mogelijk ook op het spel. Zij wenst de VBG daarbij veel daadkracht en succes.

 

Visie op de arbeidsmarkt in de zorg

Op de website van de VBG is de brief (van 25-10-2013) van de minister VWS geplaatst waarin de visie op de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning wordt verwoord. In deze tijd van enerzijds verontrustende berichten over de toekomstige dreigende personeelstekorten en anderzijds grote verschuivingen binnen de gezondheidszorg brengen wij deze brief graag onder uw aandacht