Netwerkgroepen

Binnen de VBG zijn meerdere netwerkgroepen (NWG) actief. In een netwerkgroep werken vertegenwoordigers vanuit de lidinstituten samen rondom een bepaald thema. In de rechterkolom (sub-pagina's) vindt u een actueel bestand van de huidige netwerkgroepen.

Kenmerkend voor een netwerkgroep is dat het onderwerp vanuit de leden wordt aangedragen, gevoed en binnen de netwerkgroep wordt uitgewerkt. De VBG geeft op die manier gestalte aan de "bottum-up"-aanpak.

Netwerkengroepen werken zelfstandig. Voor elke netwerkgroep is een contact bestuurslid aangewezen.