Over de VBG

De VBG is opgericht in 2005 en stelt zich ten doel

Het verbeteren van de kwaliteit van de brancheopleidingen.

Het meewerken aan het tot stand brengen van een samenhangend landelijk beleid voor deze opleidingen.

Het vertegenwoordigen van de belangen van de brancheopleidingen zoals die door de leden van de VBG worden verzorgd.

 

Profiel VBG en relaties met andere groeperingen

De VBG functioneert als centraal aanspreekpunt wanneer het gaat om de behartiging van de belangen van de in de VBG ondergebrachte brancheopleidingen. De VBG is geen belangenbehartiger van opleidingsinstituten als zodanig.

In het streven om als centraal aanspreekpunt te fungeren heeft de VBG een netwerk opgezet. Om de gestelde doelen te realiseren heeft de VBG banden met: werkgevers- en beroepsorganisatiekoepels zoals NVZ, NFU en V&VN en onderhoud contacten met o.a. beroepsorganisaties, de ministeries (VWS en OCW) en het CZO.

De rol van de VBG in dit netwerk is zowel (inter)actief als informatief.

 

Bijlagen:
- Beleidsvoornemens VBG 2009-2013
- Communicatiestructuur VBG