Bestuur VBG

Bestuurssamenstelling VBG, per 01 oktober 2016


Dhr. W. Polderman, voorzitter
 VBG  
Contactgegevens

Dhr. F. Bijnenpenningmeester/2e secretaris VBG
Contactgegevens

Mw. T. van der Ploeg, bestuurslid
Contactgegevens

Mw. W. van Zundert, bestuurslid
Contactgegevens

Dhr. K. Desserjer, bestuurslid
Contactgegevens

Mw. B. Zwartendijkbestuurslid
Contactgegevens

Notuliste bestuurs- en algemene vergadering
Marianne van der Stoep
Contactgegevens

Secretariaat VBG

Barbara Nagtegeller-van Haarlem
B.Nagtegeller-van_Haarlem@lumc.nl

 

Inloggen alleen bestuursleden