Downloads VBG themamiddag 11 oktober 2018

19 oktober 2018 - meer nieuws

Op vrijdag 11 oktober was de themamiddag 2018. In dit bericht vindt u de presentaties en bijlages als download.

Stand van zaken project CZO Flex Level

Peter Fest / Niels Oerlemans (NFU / NV)

De projectleiders van dit landelijke project hebben de stand van zaken toegelicht en de aanpak geschetst.

Opleiding op maat

Marike Schoneveld / Marian de Groot (deRotterdamseZorg)

In de Rotterdamse regio worden op dit moment de door CZO erkende opleidingen voor elke student op dezelfde wijze aangeboden, ongeacht de context waarin men werkt. Vooruitlopend op de EPA-ontwikkeling, is onderzocht of er nu al een contextgerichte opleiding ontwikkeld kan worden.

Webinars

Diana Storm (Erasmus MC Academie)

De volgende stap in blended learning. De ontwikkeling van webinars en screencasts.

Werkplekleren / Social Learning

Carol Timmer / Ingena Visser (VUmc Academie)

Introductie in Werkplekleren met ondersteuning van een social learning tool.

Train de Teacher

Ronald Brand / Jildert van Yperen (Wenckebach Instituut)

“Een cursus didactiek”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat doet de VBG?

De VBG is al meer dan 12,5 jaar dé onderwijskundige innovator en aanbieder van vooral functiegericht onderwijs voor de gezondheidszorg.

Lees meer

33

CZO opleidingen (2018)

50

niet-CZO opleidingen (2018)

2733

Diploma's (2018)